Windows Resource Monitor cung cấp thông tin tổng quan về lượng băng thông mạng mà mỗi ứng dụng đang sử dụng. Đây là số liệu thống kê cơ bản và giới hạn trong phiên cụ thể đó. Nếu bạn lo lắng về ứng dụng nào trong máy tính của bạn đang chiếm nhiều băng thông Internet nhất, bạn nên xem bài viết này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ nói về các công cụ để kiểm tra mức sử dụng băng thông Mạng / Internet đối với từng ứng dụng đang mở trong máy tính của bạn.

Bạn cũng có thể thích đọc:

4 giải pháp thay thế NetWorx miễn phí để giám sát băng thông thời gian thực

5 công cụ quản lý băng thông miễn phí cho Windows 10

NetworkUsageView

NetworkUsageView là một công cụ miễn phí giúp bạn xem mức sử dụng dữ liệu của mình cho mọi ứng dụng bạn đang sử dụng qua internet. Nó hiển thị cho bạn mức sử dụng dữ liệu trong 1 giờ qua, 7 ngày qua hoặc cho bất kỳ ngày cụ thể nào. Về cơ bản, nó trích xuất việc sử dụng dữ liệu mạng từ cơ sở dữ liệu SRUDB.dat của Windows 10 và hiển thị cho bạn. nó thu thập thông tin hàng giờ và hiển thị cho bạn.

Nó hiển thị cho bạn thông tin khác của từng ứng dụng như tên của ứng dụng, id, dấu thời gian, tên bộ điều hợp mạng, v.v.

Cách xem việc sử dụng dữ liệu mạng

 1. Tải xuống NetworkUsageView từ nơi đây.
 2. Mở trình cài đặt và cài đặt công cụ trên hệ thống của bạn với hướng dẫn trên màn hình. Bạn phải chạy nó với tư cách là quản trị viên, nếu không, nó sẽ không hiển thị bất kỳ mức sử dụng dữ liệu nào cho bất kỳ ứng dụng nào.
 3. Cửa sổ chính của công cụ sẽ như thế này. Và nó đang hiển thị cho tôi các ứng dụng gần đây nhất mà tôi đang sử dụng trên internet.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 1
 4. Bây giờ nếu bạn muốn xem ứng dụng này đang gửi và nhận bao nhiêu dữ liệu tính bằng byte, chỉ cần nhấp chuột phải vào ứng dụng và đi tới Thuộc tính của nó. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho bạn biết thông tin chi tiết về ứng dụng đã chọn.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 3
 5. Vì tôi đã cài đặt công cụ này ngay bây giờ và nó đang hiển thị cho tôi mức sử dụng dữ liệu của các ứng dụng của tôi từ bây giờ. Nhưng nếu bạn muốn kiểm tra việc sử dụng dữ liệu của một ứng dụng cụ thể trong khoảng thời gian trước đó, bạn có thể kiểm tra bằng cách đi tới Tùy chọn -> Tùy chọn nâng cao. Một cửa sổ mới sẽ mở ra từ đó bạn có thể chọn các tùy chọn mà bạn muốn kiểm tra việc sử dụng dữ liệu cho mỗi ứng dụng trong bao nhiêu ngày.
  3 cách kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 4
 6. Trong Tùy chọn Nâng cao, bạn có thêm 3 tùy chọn mà từ đó bạn muốn tính toán mức sử dụng mạng, từ hệ thống của mình, từ cơ sở dữ liệu SRUDB.bat bên ngoài hoặc từ Máy tính Từ xa.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 5
 7. Để so sánh kết quả sử dụng dữ liệu của các ứng dụng, bạn có thể lưu kết quả ở định dạng tệp TXT, CSV, HTML hoặc XML, bằng cách đi tới File sau đó đi với Save selected item. Điều này sẽ giúp bạn trong việc phân tích mức sử dụng dữ liệu mạng cho bất kỳ ứng dụng nào mà ứng dụng đó đang sử dụng dữ liệu của bạn trước đây và bây giờ.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 6
 8. Tính năng Lọc nhanh có sẵn trong menu Xem, giúp bạn nhanh chóng tìm thấy thứ gì đó trong công cụ nếu bạn có quá nhiều ứng dụng trong danh sách, vì vậy chỉ cần nhập từ khóa hoặc cột tương đối mà bạn muốn tìm kiếm.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 7

NetBalancer

NetBalancer là một công cụ tính toán băng thông hoặc việc sử dụng dữ liệu mạng của hệ thống và giúp bạn cân bằng việc sử dụng dữ liệu mạng của mình. Nó là một công cụ phần mềm miễn phí. Nếu bạn có nhiều hệ thống và muốn tính toán băng thông cho từng máy, thì bạn cần cài đặt công cụ này riêng biệt trên mỗi máy.

Cách tính toán mức sử dụng dữ liệu mạng với NetBalancer

 1. Tải xuống NetBalancer từ nơi đây.
 2. Khi bạn cài đặt công cụ, cửa sổ chính sẽ như thế này. Và nó hiển thị tất cả các ứng dụng trên hệ thống của bạn với các hoạt động mạng của chúng.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của mỗi ứng dụng 8
 3. Nếu một trong các ứng dụng của bạn cần có mức độ ưu tiên cao, bạn có thể đặt mức độ ưu tiên của nó lên cao và đặt mức độ ưu tiên của các ứng dụng khác thấp theo yêu cầu.
 4. Để làm cho lưu lượng truy cập internet của bạn thông suốt, hãy thiết lập các quy tắc giao thông với NetBalancer.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 9
 5. Nó có thể dễ dàng truy cập từ khay Windows. Có các tham số khác nhau có thể hiển thị cho bạn lưu lượng mạng. Đặt bằng MB, GB hoặc KB. Đặt bằng MBs để thuận tiện.

NetLimiter

NetLimiter là một công cụ khác giám sát lưu lượng Internet và kiểm soát việc sử dụng dữ liệu mạng. Bạn có thể theo dõi việc sử dụng dữ liệu cho từng ứng dụng riêng lẻ một cách dễ dàng với nó, điều này sẽ giúp bạn quản lý việc sử dụng dữ liệu mạng. NetLimiter dành cho Hệ điều hành Windows.

Cách tính toán mức sử dụng dữ liệu mạng với NetLimiter

 1. Tải xuống từ nơi đây và chạy trình cài đặt để cài đặt công cụ trên hệ thống của bạn.
 2. Khi bạn cài đặt công cụ, cửa sổ chính sẽ như thế này. Và nó hiển thị tất cả các ứng dụng trên hệ thống của bạn với các hoạt động mạng của chúng.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 10
 3. Để làm cho việc sử dụng mạng của bạn hữu ích và hiệu quả hơn, bạn có thể áp dụng các bộ lọc tùy chỉnh khác nhau.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 11
 4. Nếu bạn muốn xem mức sử dụng dữ liệu của ngày trước, tháng trước, năm trước hoặc 2 năm trở lại, bạn có thể dễ dàng xem thông qua công cụ NetLimiter, điều này sẽ giúp bạn so sánh mức sử dụng dữ liệu của các khoảng thời gian khác nhau.
  3 cách để kiểm tra mức sử dụng dữ liệu mạng của từng ứng dụng 12

Phân tích từng ứng dụng trong hệ thống của bạn và kiểm tra xem nó đang tiêu tốn bao nhiêu dữ liệu mạng của bạn. Ưu điểm của những công cụ này là chúng có thể hiển thị cho bạn kết quả của bất kỳ ứng dụng nào mà bạn muốn kiểm tra trong bao lâu. Với việc phân tích mức sử dụng dữ liệu mạng, bạn có thể dễ dàng kiểm soát lượng dữ liệu của mình cho bất kỳ ứng dụng nào và có thể quyết định mức sử dụng mà bạn phải chi cho bất kỳ ứng dụng nào.

Nếu bạn gặp khó khăn hoặc cần một số trợ giúp, hãy bình luận bên dưới và tôi sẽ cố gắng giúp đỡ nhiều nhất có thể.