Понякога става необходимо да се намери точното местоположение на точката на Wi-Fi маршрутизиране. Необходим е за различни цели. Ако искате да проверите дали вашата Wi-Fi смелост е гореща, ниска или между тях, можете да разберете, ако знаете точната позиция на Wi-Fi рутера.

Преди да разгледаме подробно как да намерим точното местоположение на Wifi рутера, ще прегледаме софтуера, който ще използваме за намиране на местоположението на Wifi рутера. InSSIDer е прекрасен софтуер, който дава подробности за всяка Wifi връзка в обкръжението на потребителя.

InSSIDer

Той е напълно безплатен за домашна и некомерсиална употреба. Може да се използва за оптимизиране и отстраняване на проблеми с Wi-Fi. Това се използва за малки организации като дом, малки офиси и други подобни. Той реагира бързо и ви помага да разберете каква е силата на вашата връзка.

Изтеглете InSSIDer Personal за домашни мрежи.

  • След изтеглянето е необходимо да инсталирате настройката
  • Като щракнете върху Next, вие ще инсталирате този софтуер и ще можете да се насладите, за да намерите местоположението на вашите Wi-Fi точки.

Как работи

Когато го отворите след изтеглянето, той ще ви отведе до екрана, където са показани всички налични Wi-Fi.

Когато щракнете върху Wi-Fi, с който се свързвате, той ще ви покаже силата си, като ви даде честотната лента. които ви казват силата на вашата връзка

Реклама

2

И ако искате да сравните скоростта на връзката си с всички налични Wi-Fi мрежи, за да проверите коя е по-добра, просто щракнете върху всички връзки, този софтуер ще ви покаже и тяхната сила, като направи спектър от честотна лента с различни цветове

3

Този софтуер също така ви показва кое ниво на сигурност използва вашата мрежа, просто щракнете върху мрежата и информацията за сигурността е видима за вас. След това ще проверите дали е подходящо или не. Ако не, можете да го промените според желанието си в горния прозорец, както е показано на екранната снимка.

4

В десния страничен прозорец можете да видите и цялата друга информация, свързана с тази мрежа. И след като проверите всичко това, можете да решите коя мрежа е най-добра за вас и може да ви осигури най-добрата скорост и бърза свързаност.

Функционалност

  • Той измерва силата на Wi-Fi и оценява цялостната производителност на вашата връзка.
  • Той ще ви каже кой Wi-Fi е с по-добра сила, като сравнява всички налични Wi-Fi и го представя с графика.
  • Той има загриженост относно сигурността и казва нивото на сигурност на вашия Wi-Fi.

Как да намерите точната позиция на Wi-Fi рутера

За да намерим точното местоположение на нашия Wi-Fi рутер, трябва да разберем колко далеч сме от рутера. Можем да намерим това чрез стойността на силата на сигнала. Ако стойността на силата на сигнала ни е ниска, това означава, че варира от -30dBm до -70dBm, би било добре, но ако надхвърли -70dBm, това означава, че стойността на силата е висока, така че Wi-Fi точката излиза извън нашия обхват. Както от екранната снимка по-долу, Wi-Fi „Connect“ има стойност на сила -40dBm, което означава, че сме някъде близо до Wi-Fi точката, така че просто се приближете малко по-близо, така че да сте на точното местоположение на Wi-Fi. Ето как можете да разберете точното местоположение на Wi-Fi чрез измерване на стойността на силата на сигнала на вашата връзка.

1

Ето как можете лесно да разберете всички точки за достъп на вашата Wi-Fi връзка и този софтуер може да ви помогне много да направите своя Wi-Fi по-мощен и сигурен.

Просто следвайте тези лесни стъпки, за да намерите силата и производителността на вашата Wi-Fi връзка. Надявам се, че това ще ви доведе до ясното разбиране как да забележите Wi-Fi точките за достъп на вашата мрежа.