Đôi khi, cần tìm vị trí chính xác của điểm định tuyến Wi-Fi. Nó cần thiết cho các mục đích khác nhau. Nếu bạn muốn kiểm tra xem Wi-Fi của mình có nóng, thấp hoặc giữa chúng hay không, bạn có thể biết được vị trí chính xác của bộ định tuyến Wi-Fi hay không.

Trước khi đi chi tiết về cách tìm vị trí chính xác của bộ định tuyến Wifi, chúng ta sẽ xem xét phần mềm mà chúng ta sẽ sử dụng để tìm vị trí bộ định tuyến Wifi. InSSIDer là một phần mềm tuyệt vời cung cấp thông tin chi tiết về từng kết nối Wifi xung quanh của người dùng.

InSSIDer

Nó hoàn toàn miễn phí cho mục đích sử dụng tại nhà và phi thương mại. Nó có thể được sử dụng để tối ưu hóa và khắc phục sự cố Wi-Fi. Điều này được sử dụng cho các tổ chức nhỏ như gia đình, văn phòng nhỏ và tương tự. Nó phản hồi nhanh chóng và giúp bạn tìm ra điểm mạnh của kết nối của bạn.

Tải xuống InSSIDer Personal cho mạng gia đình.

  • Sau khi tải xuống, bạn sẽ phải cài đặt thiết lập
  • Bằng cách nhấp vào tiếp theo, bạn sẽ cài đặt phần mềm này và có thể tìm thấy vị trí của các điểm Wi-Fi của mình.

Làm thế nào nó hoạt động

Khi bạn mở nó sau khi tải xuống, nó sẽ đưa bạn đến màn hình hiển thị tất cả Wi-Fi khả dụng.

Khi bạn nhấp vào Wi-Fi bạn đang kết nối, nó sẽ cho bạn thấy sức mạnh của nó bằng cách cung cấp cho bạn băng thông. cho bạn biết sức mạnh của kết nối của bạn

Quảng cáo

2

Và nếu bạn muốn so sánh tốc độ kết nối của mình với tất cả các mạng Wi-Fi hiện có để kiểm tra xem mạng nào tốt hơn, chỉ cần nhấp chuột đơn giản vào tất cả các kết nối, phần mềm này cũng sẽ cho bạn thấy sức mạnh của chúng bằng cách tạo ra một dải băng thông với các màu sắc khác nhau

3

Phần mềm này cũng hiển thị cho bạn biết mạng của bạn đang sử dụng cấp độ bảo mật nào, chỉ cần nhấp chuột đơn giản vào mạng và thông tin bảo mật sẽ hiển thị cho bạn. Sau đó, bạn sẽ kiểm tra xem nó có phù hợp hay không. Nếu không, bạn có thể thay đổi nó theo ý mình trên cửa sổ trên cùng như trong ảnh chụp màn hình.

4

Ở cửa sổ bên phải, bạn cũng có thể xem tất cả các thông tin khác liên quan đến mạng đó. Và sau khi kiểm tra tất cả những điều này, bạn có thể quyết định mạng nào phù hợp nhất với mình và có thể cung cấp cho bạn tốc độ tốt nhất và kết nối nhanh.

Chức năng

  • Nó đo cường độ Wi-Fi và ước tính hiệu suất tổng thể của kết nối của bạn.
  • Nó sẽ cho bạn biết Wi-Fi nào có độ mạnh tốt hơn bằng cách so sánh tất cả Wi-Fi hiện tại và biểu thị nó bằng biểu đồ.
  • Nó có mối quan tâm về bảo mật và cho biết mức độ bảo mật của Wi-Fi của bạn.

Cách xác định vị trí chính xác của Bộ định tuyến Wi-Fi

Để xác định vị trí chính xác của Bộ định tuyến Wi-Fi, chúng ta phải tìm ra khoảng cách chúng ta so với bộ định tuyến. Chúng ta có thể tìm thấy điều này thông qua Giá trị cường độ tín hiệu. Nếu giá trị cường độ tín hiệu của chúng tôi thấp, có nghĩa là nó nằm trong khoảng từ -30dBm đến -70dBm thì không sao nhưng nếu nó vượt quá -70dBm có nghĩa là giá trị cường độ đang tăng cao nên điểm Wi-Fi sẽ nằm ngoài phạm vi của chúng tôi. Như từ ảnh chụp màn hình bên dưới, Wi-Fi “Connect” đang có giá trị Cường độ -40dBm, có nghĩa là chúng ta đang ở đâu đó gần điểm Wi-Fi, vì vậy chỉ cần di chuyển lại gần hơn một chút để bạn ở chính xác vị trí của Wi-Fi. Đây là cách bạn có thể tìm ra vị trí Wi-Fi chính xác thông qua việc đo Giá trị cường độ tín hiệu của kết nối của bạn.

1

Đây là cách bạn có thể dễ dàng tìm ra tất cả các điểm truy cập của kết nối Wi-Fi của mình và phần mềm này có thể giúp bạn rất nhiều trong việc làm cho Wi-Fi của bạn trở nên mạnh mẽ và an toàn hơn.

Chỉ cần làm theo các bước đơn giản sau để tìm độ mạnh và hiệu suất của kết nối Wi-Fi của bạn. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc để ý các điểm truy cập Wi-Fi trong mạng của bạn.