Tải xuống SQL Server 2019 dành cho Windows

Tải xuống Microsoft SQL Server 2019 ISO Tất cả các ngôn...

Bạn có muốn một Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu có thể chạy tại chỗ, trên đám mây hoặc trên nền tảng...
11 10

4 cách đặt ứng dụng mặc định đúng cách trong Windows...

Windows 10 đi kèm với cài đặt ứng dụng mặc định có thể được sử dụng để chọn ứng dụng mặc định để mở...