Microsoft đã phát hành Gói Dịch vụ 1 cho bộ Office 2013. SP1 cho Office 2013 đi kèm với khá nhiều bản cập nhật để cải thiện tính bảo mật, độ ổn định và hiệu suất của từng sản phẩm trong bộ phần mềm. Gói dịch vụ bao gồm các bản cập nhật sản phẩm và các hotfix trong suốt thời gian từ bản phát hành đầu tiên của Office 2013 cho đến nay (Từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 1 năm 2014).

Một số tính năng, cải tiến và bản sửa lỗi mới bao gồm:

  1. Nâng cao khả năng tương thích với Windows 8.1 và Internet Explorer 11
  2. Ứng dụng mới cho các tính năng của Office và API cho nhà phát triển
  3. OneDrive for Business mới thay thế SkyDrive Pro
  4. Cải tiến cho công nghệ ảo hóa Click to Run giúp cài đặt và cập nhật ứng dụng Office 365 trên máy tính cục bộ
  5. Power Map cho Excel, công nghệ trực quan hóa 3D để lập bản đồ, khám phá và tương tác với dữ liệu tạm thời hiện có sẵn cho người dùng Office 365

Nếu bạn là người dùng Office 365, bạn sẽ sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng Office 2013 theo mặc định. Không cần phải cập nhật. Nhưng người dùng Máy tính để bàn sẽ cần tải xuống và cài đặt Gói Dịch vụ 1 bằng cách tải xuống thông qua Windows Update (KB2850036) hoặc bằng cách tải xuống từ các liên kết tải xuống trực tiếp bên dưới.

Phiên bản hiện tại của Office 2013 là 15.0.4420.1017. Và sau khi cài đặt Office 2013 SP1, phiên bản sẽ trở thành 15.0.4569.1506 hoặc cao hơn. Bạn có thể thấy các số phiên bản này trong ứng dụng bảng điều khiển Chương trình và Tính năng.

SP1 cho Office 2013 có sẵn cho cả phiên bản 32 bit và 64 bit. Bạn sẽ cần chọn ngôn ngữ và nhấp vào liên kết tải xuống để tải xuống gói dịch vụ 1 cho mỗi ứng dụng

Download Office 2013 Service Pack 1 (SP1) 32-bit (All languages)

Quảng cáo

Download Office 2013 Service Pack 1 (SP1) 64-bit (All languages)


Gói dịch vụ gói ngôn ngữ Office 2013 1 (SP1) 32-bit

Gói dịch vụ gói ngôn ngữ Office 2013 1 (SP1) 64-bit

Microsoft Office Proofing Tools 2013 Service Pack 1 32-bit

Microsoft Office Proofing Tools 2013 Service Pack 1 64-bit

Gói giao diện ngôn ngữ Microsoft Office 2013 Gói dịch vụ 1 32-bit & 64-bit cho tất cả các ngôn ngữ

Microsoft Office ScreenTip Language 2013 Service Pack 1 32-bit

Microsoft Office ScreenTip Language 2013 Service Pack 1 64-bit


Tải xuống Project 2013 Service Pack 1 (SP1) 32-bit

Tải xuống Project 2013 Service Pack 1 (SP1) 64-bit

Tải xuống Visio 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) 32-bit

Tải xuống Visio 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) 64-bit

Tải xuống SharePoint Designer 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) 32-bit

Tải xuống SharePoint Designer 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1) 64-bit

Office 2013 SP1 có thể được cài đặt trên Hệ điều hành Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2.