Dodawanie nowych użytkowników lub zarządzanie istniejącymi użytkownikami w systemie Windows 10 jest zwykle rutynową procedurą. Jednak w przeciwieństwie do wersji Professional i Enterprise, Windows 10 Home Edition ma nieco inne ustawienia, z którymi wielu użytkowników może mieć problem.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 Pro lub Enterprise, możesz uzyskać dostęp do konsoli Użytkownicy i grupy lokalne, przechodząc do Run –> lusrmgr. Jeśli chcesz zarządzać użytkownikami w wersji Home w taki sam sposób jak w Pro lub Enterprise, musisz osobno zainstalować lusrmgr.

W przeciwnym razie postępuj zgodnie z tym przewodnikiem, aby zarządzać lokalnymi użytkownikami w wersji Windows 10 Home bez instalowania czegokolwiek.

Zarządzaj lokalnymi użytkownikami w systemie Windows 10 Home za pomocą ustawień systemu Windows

Aby rozpocząć, przejdź do następującej ścieżki:

Start Menu -> Settings (Bieg) Icon -> Accounts -> Family & Other Users

Dodaj nowego użytkownika (ID Microsoft)

Kliknij Add a family member jeśli chcesz utworzyć nowego użytkownika z rodziny. To konto będzie połączone z bieżącym (głównym) kontem i będzie można nim zarządzać zgodnie z ich potrzebami.

Kliknij Add someone else to this PC jeśli chcesz dodać nowego użytkownika do tego komputera, który nie jest spokrewniony z twoją rodziną.

Dodaj zarejestrowany adres e-mail lub połączony numer telefonu nowego użytkownika, a następnie kliknij Next. Kliknij Finish do wyjścia.

Reklama

Dodaj nowego użytkownika lokalnego (bez identyfikatora Microsoft)

Jeśli chcesz dodać nowego użytkownika do komputera lokalnego bez konieczności tworzenia lub wprowadzania identyfikatora Microsoft, po prostu wykonaj te same kroki, jak opisano w Add New User (Microsoft ID) i kontynuuj stamtąd.

Kliknij I don’t have this person’s sign-in information

obraz 45

Na następnym ekranie kliknij Add a user without Microsoft Account

obraz 46

Wejdz do Username oraz Password aby konto zostało utworzone, utwórz i odpowiedz security questions, a następnie kliknij Next.

Nowy użytkownik jest teraz widoczny pod Other users i mogą teraz zalogować się na własne konto.

Zmień typ konta

Możesz również kliknąć użytkownika, aby dalej nim zarządzać.

obraz 42

Jeśli chcesz zmienić typ konta między Administrator i Standard, kliknij Zmień typ konta. Konto typu Administrator ma uprawnienia administracyjne, natomiast konto typu Standard może wymagać specjalnych uprawnień do wykonywania kilku zadań.

Usuń lub usuń istniejące konto użytkownika

Kliknij Remove aby usunąć wybrane konto użytkownika z komputera lokalnego (jak pokazano na powyższym obrazku).

Jak używać Panelu sterowania do zarządzania lokalnymi użytkownikami w systemie Windows 10 Home

Iść do Run –> Control. Spowoduje to otwarcie Panelu sterowania. Przejdź do następujących:

Control Panel –> User Accounts –> User Accounts

Pojawi się okno takie jak pokazane poniżej:

obraz 12

Zmień nazwę konta

Aby zmienić nazwę wybranego konta użytkownika, naciśnij Change your account name. Wprowadź nową wybraną nazwę, a następnie naciśnij Change Name zastosować zmianę.

obraz 20

Zmień typ konta

Jeśli chcesz zmienić swoje konto z Administrator do Standardlub odwrotnie, kliknij Change your account type.

Dodaj nowego użytkownika

Jeśli chcesz zmienić wybranego użytkownika i zarządzać innym kontem na komputerze, naciśnij Zarządzaj innym kontem.

Pojawi się nowe okno, w którym możesz również dodać nowych użytkowników do komputera, klikając Add a new user in PC settings.

obraz 13

Zmień ustawienia kontrolne konta użytkownika

Wybierając Change User Account Control settings możesz zarządzać bezpieczeństwem administracyjnym swojego systemu.

Ustawienia można wprowadzić zgodnie z własnymi wymaganiami, dostosowując suwak, jak pokazano na poniższym obrazku.

Najniższy poziom bezpieczeństwa znajduje się na dole suwaka, natomiast maksymalną ochronę można ustawić, przeciągając suwak na górze.

obraz 14

Zmień hasło użytkownika

Najprostszym sposobem zmiany hasła zalogowanego użytkownika jest po prostu naciśnięcie Ctrl + Alt + DEL a następnie kliknięcie Change a Password. Można to jednak zrobić tylko pod warunkiem, że old Password.

Jeśli chcesz zmienić hasło do istniejącego konta i jesteś zalogowany z innego konta, wykonaj następujące czynności:

Nawigować do:

Control Panel –> User Accounts –> User Accounts –> Manage another accoun

Wybierz profil, którego hasło chcesz zmienić.

Kliknij Change the password i wprowadź nowe hasło dla tego konkretnego konta użytkownika.

Kolejny sposób zarządzania użytkownikami w Windows 10 Home edition

Innym sposobem zarządzania podstawami istniejących użytkowników lokalnych i tworzenia nowych jest wykonanie następujących czynności:

Iść do Run –> netplwiz (lub Uruchom -> kontroluj hasła użytkownika2). Spowoduje to otwarcie okna Konta użytkowników.

obraz 16
obraz 16

Z tego okna można wykonać podobne funkcje, takie jak te wymienione wcześniej.

Możesz nacisnąć Add aby dodać nowych użytkowników do komputera, naciśnij Properties aby edytować nazwę lub typ wybranego użytkownika lub przejść do Advanced do zarządzania hasłami.

Zastanawiam się, dlaczego Microsoft ma ograniczony dostęp do zarządzania użytkownikami w wersji Windows 10 Home? Mamy nadzieję, że ten artykuł ułatwi Ci zarządzanie użytkownikami w systemie Windows 10 Home.

Którą metodę wolisz zarządzać użytkownikami w swoim systemie?