Niekedy je potrebné nájsť presnú polohu bodu smerovania Wi-Fi. Je potrebný na rôzne účely. Ak chcete skontrolovať, či je vaša odvaha Wi-Fi horúca, nízka alebo medzi nimi, môžete zistiť, či poznáte presnú polohu Wi-Fi routera.

Predtým, ako sa podrobne pozrieme na to, ako nájsť presné umiestnenie smerovača Wifi, preskúmame softvér, ktorý použijeme na nájdenie umiestnenia smerovača Wifi. InSSIDer je úžasný softvér, ktorý poskytuje podrobnosti o každom pripojení Wifi v okolí používateľa.

InSSIder

Pre domáce a nekomerčné použitie je úplne zadarmo. Môže sa použiť na optimalizáciu a riešenie problémov s Wi-Fi. Používa sa pre malé organizácie, ako sú domácnosti, malé kancelárie a podobne. Rýchlo reaguje a pomáha vám zistiť, aká je sila vášho spojenia.

Stiahnite si InSSIder Personal pre domáce siete.

  • Po stiahnutí bude potrebné nainštalovať nastavenie
  • Kliknutím na tlačidlo Ďalej nainštalujete tento softvér a budete môcť nájsť umiestnenie vašich bodov Wi-Fi.

Ako to funguje

Keď ho po stiahnutí otvoríte, dostanete sa na obrazovku, kde sú zobrazené všetky dostupné Wi-Fi.

Keď kliknete na Wi-Fi, ku ktorému sa pripájate, ukáže vám svoju silu tým, že vám poskytne šírku pásma. ktoré vám prezradia silu vášho spojenia

Reklama

2

A ak chcete porovnať rýchlosť pripojenia so všetkými dostupnými sieťami Wi-Fi, aby ste zistili, ktorá z nich je lepšia, jednoducho kliknite na všetky pripojenia, tento softvér vám tiež ukáže ich silu vytvorením spektra šírky pásma s rôznymi farbami.

3

Tento softvér vám tiež ukazuje, akú úroveň zabezpečenia vaša sieť používa, stačí kliknúť na sieť a informácie o zabezpečení sa vám zobrazia. Potom skontrolujete, či je to vhodné alebo nie. Ak nie, môžete ho zmeniť podľa svojej vôle v hornom okne, ako je znázornené na snímke obrazovky.

4

V pravom bočnom okne môžete vidieť aj všetky ostatné informácie súvisiace s touto sieťou. A po skontrolovaní všetkých týchto možností sa môžete rozhodnúť, ktorá sieť je pre vás najlepšia a môže vám poskytnúť najlepšiu rýchlosť a rýchle pripojenie.

Funkčnosť

  • Meria silu Wi-Fi a odhaduje celkový výkon vášho pripojenia.
  • Porovnaním všetkých súčasných Wi-Fi a znázornením grafom vám povie, ktorá Wi-Fi má lepšiu silu.
  • Má obavy týkajúce sa bezpečnosti a informuje o úrovni zabezpečenia vášho Wi-Fi.

Ako nájsť presnú polohu smerovača Wi-Fi

Aby sme našli presnú polohu nášho smerovača Wi-Fi, musíme zistiť, ako ďaleko sme od smerovača. Môžeme to nájsť prostredníctvom hodnoty sily signálu. Ak je naša hodnota sily signálu nízka, znamená to, že sa pohybuje od -30dBm do -70dBm, bolo by to v poriadku, ale ak presiahne hodnotu od -70dBm, znamená to, že hodnota sily stúpa, takže bod Wi-Fi ide mimo náš rozsah. Ako zo snímky obrazovky nižšie, Wi-Fi „Connect“ má hodnotu sily -40dBm, čo znamená, že sme niekde blízko bodu Wi-Fi, takže sa posuňte trochu bližšie, aby ste boli presne na mieste Wi-Fi. Takto môžete zistiť presnú polohu Wi-Fi prostredníctvom merania hodnoty sily signálu vášho pripojenia.

1

Takto môžete jednoducho zistiť všetky prístupové body vášho Wi-Fi pripojenia a tento softvér vám môže veľmi pomôcť pri zvyšovaní výkonu a bezpečnosti vášho Wi-Fi.

Postupujte podľa týchto jednoduchých krokov, aby ste zistili silu a výkon vášho Wi-Fi pripojenia. Dúfam, že vám to pomôže jasne pochopiť, ako si všímať prístupové body Wi-Fi vo vašej sieti.